MENU

KTB ขายหุ้นกู้อนุพันธ์กรุงไทย Solactive Japan All Cap VT Index อิงตลาดหุ้นญี่ปุ่น คุ้มครองเงินต้น 100%

 27 พ.ค. 2567 00:00

ธนาคารกรุงไทย เปิดขาย "หุ้นกู้อนุพันธ์กรุงไทย Solactive Japan All Cap VT Indexอายุ 3 ปี" จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงดัชนี Solactive Japan All Cap VT Index เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนเติบโตตามมุมมองเชิงบวกของเศรษฐกิจญี่ปุ่นผ่านดัชนี Solactive Japan All Cap VT ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าแบบไม่จำกัด คุ้มครองเงินต้น 100% พร้อมผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.30% ต่อปีใน 2 ปีแรก


นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังเป็นตลาดที่น่าเข้าลงทุน ถึงแม้ว่า BOJ จะมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่มุมมองตลาดโดยรวมพบว่าไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหุ้น และอาจส่งผลบวกต่อตลาด เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีภาระหนี้ต่ำและมีสัดส่วนเงินสดสูง นอกจากนั้น หุ้นกลุ่มธนาคารจะได้ประโยชน์จากการที่อัตราดอกเบี้ยกลับสู่สภาวะปกติ (Normalization) จากการเติบโตของเงินกู้ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Net Interest Margin) ที่สูงขึ้น


อีกทั้ง โครงสร้างเศรษฐกิจยังมีการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่สนับสนุนการเติบโตของหุ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างแท้จริงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยบริษัทใหญ่ๆ ในญี่ปุ่นประกาศขึ้นค่าแรงเฉลี่ย 5.28% มากที่สุดในรอบกว่า 30 ปี รวมถึงนโยบายการทำ Corporate Reform ที่ส่งเสริมให้บริษัทญี่ปุ่นเร่งสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงไหลกลับเข้าตลาดหุ้นญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในปัจจุบันคิดเป็นเพียง 1 ใน 4 ของมูลค่าหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติถือครองในปี 2015


โดยหุ้นกู้อนุพันธ์กรุงไทย Solactive Japan All Cap VT Indexอายุ 3 ปี ประเภทคุ้มครองเงินต้น 100% เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงินบาท มีผลตอบแทนจากการลงทุนอ้างอิงการเปลี่ยนแปลงดัชนี Solactive Japan All Cap VT Indexตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่อัตราการมีส่วนร่วม 100% พร้อมผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.30% ต่อปี ในปีที่ 1 และปีที่ 2 เรทติ้ง AAA ระดับความเสี่ยงตราสาร 4 เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท เปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่ 4-5 มิถุนายน 2567 ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา


สำหรับดัชนี Solactive Japan All Cap VT Indexเป็นดัชนีอ้างอิงการเคลื่อนไหวของดัชนี Solactive GBS Japan Investable Universe Index PR ที่มีนโยบายสร้างผลงานตามการเติบโตของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น ครอบคลุมสัดส่วนและปรับน้ำหนักตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ที่ 99% ของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น ซึ่งกระจายน้ำหนักไปในหุ้นหลายตัว และในหลายอุตสาหกรรม ช่วยลดความเสี่ยงจากการกระจุกในอุตสาหกรรมและตัวหุ้นที่ลงทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมความผันผวนของดัชนีให้ไม่เกินกว่าระดับ 8.0%


ทั้งนี้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและการชำระคืนเงินต้นทั้งหมดหรือบางส่วนอ้างอิงกับปัจจัยต่างๆ ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการขายและหนังสือชี้ชวน สอบถามรายละเอียดได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือโทร. 02-208-4673,02-208-481,02-208-4831,02-208-4840,02-208-4824