MENU

SABUY-SBNEXT กอดคอร่วงหนัก หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งแจงเหตุหนี้ท่วม-ขาดทุนพุ่ง

 6 มิ.ย. 2567 00:00

ราคาหุ้น "SABUY-SBNEXT" กอดคอกันร่วงหนัก หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคำสั่งให้ชี้แจงงบการเงินไตรมาส 1/67 ที่ผู้สอบบัญชีตั้งข้อสังเกตหลังพบหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ขาดทุนหนักดันขาดทุนสะสมพุ่ง พ่วงการเสียอำนาจควบคุม "SBNEXT" ขีดเส้นแจงภายใน 13 มิ.ย.นี้


วันนี้ (6 มิ.ย.) ราคาหุ้นบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY และบริษํท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) หรือ SBNEXT ปรับตัวลดลงรุนแรง หลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกคำสั่งให้ทั้ง 2 บริษัทชี้แจงข้อมูลงบการเงินประจำไตรมาส 1/2567 เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง พร้อมประกาศเตือนให้นักลงทุนศึกษาข้อมูลอย่างรอบก่อนตัดสินใจเข้าลงทุน


โดยราคาหุ้น SABUY ปรับตัวลดลงแตะราคาต่ำสุดที่ 1.30 บาท สูงสุดที่ 1.38 บาท และปิดที่1.12 บาท ลดลงจากวันก่อนหน้า 0.34 บาท คิดเป็น 23.29% ขณะที่ SBNEXT ราคาต่ำสุดที่ 0.47 บาท สูงสุด 0.56 บาท และปิดการซื้อขายที่ 0.49 บาท ลดลง 0.07 บาท หรือ 12.50%


ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ SABUY และ SBNEXT ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาส 1/67 เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง โดย SABUY ขาดทุน 1,961 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน และขาดทุนสะสม3,084 ล้านบาท และมีข้อสังเกตกรณีมีข้อบ่งชี้ว่ากลุ่ม SABUY สูญเสียอำนาจควบคุมใน บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) หรือ SBNEXT ส่งผลให้ SABUY ได้ตั้งด้อยค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น รวมทั้งเงินให้กู้ยืมแก่ SBNEXT ทั้งจำนวนรวม 1,464 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทมีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนใน บจก. ดับเบิ้ลเซเว่น (DOU7) 996 ล้านบาท


ขณะที่ SBNEXT ขาดทุนสุทธิ 93 ล้านบาท เพราะมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน และมีขาดทุนสะสม บริษัทผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมทำให้สถาบันการเงินและผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกชำระคืนทันที รวมทั้งมีข้อบ่งชี้ว่ากลุ่มบริษัทอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก SABUY ผู้ถือหุ้นใหญ่ 24.92% สินทรัพย์ที่ไม่มีภาระผูกพันมีจำกัดซึ่งอาจมีผลต่อการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม


ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทั้ง 2 บริษัทชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 สำหรับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 โดยขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินของ SBNEXT และติดตามคำชี้แจงของบริษัท