MENU

‘ออมสิน’ จับมือ ‘บสย.’ ปล่อยกู้ ‘วิน จยย.-รถรับจ้าง’ ดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อเดือน ไม่ต้องมีคนค้ำ

 20 ก.ย. 2566 00:00

ออมสิน จับมือ บสย. ออกสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ตุ๊กตุ๊ก แท็กซี่ ไม่ต้องมีหลักประกันและบุคคลค้ำ ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน เปิดกู้แล้ววันนี้


นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินดูแลช่วยเหลือผู้ขับรถรับจ้าง กลุ่มผู้มีอาชีพขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูง รายได้ลดลง ทำให้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและใช้จ่ายในครอบครัว ธนาคารจึงได้ออก สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เพื่อเป็นเงินทุนหรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ ลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูงและเงื่อนไขไม่เป็นธรรม


พร้อมผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติ ไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่ต้องมีบุคคลค้ำ ซึ่งมี บสย. (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) ให้ความช่วยเหลือในการค้ำประกัน ธนาคารออมสินเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้แทนลูกค้า ลงทะเบียนได้ที่ www.gsb.or.th หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ตุ๊กตุ๊ก รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ ไรเดอร์ส่งคนส่งอาหาร พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงผู้จำหน่ายสินค้า Online เป็นต้น โดยผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุกับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี ให้กู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 8 ปี หรือ 96 งวดติดตามรายละเอียดที่ www.gsb.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร. 1115.