MENU

TDX ประเดิมเทรด ‘REALX’ ตัวแรก 25 ก.ย.นี้

 21 ก.ย. 2566 00:00

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์ (REALX) จากกลุ่ม บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เป็นสินทรัพย์อ้างอิง เตรียมซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDX) เป็นสินค้าแรก 25 ก.ย. 66 นี้ ด้วยมูลค่าระดมทุน 2,400 ล้านบาท


นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX) กล่าวว่า โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์ ออกโดย บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (บริษัท RealX) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน TDX เป็นสินค้าแรก ในวันที่ 25 กันยายน 2566 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “REALX”


โทเคนดิจิทัล REALX มีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในสัญญา RSTA (Revenue Sale and Transfer Agreement) เพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสรายรับจากทรัพย์สินโครงการของบริษัท เรียล เอสเตท อินทิเกรชั่น จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของห้องชุด 3 โครงการ ได้แก่ ห้องชุดของโครงการพาร์ค ออริจิ้น พร้อมพงษ์ จํานวน 93 ห้อง ห้องชุดของโครงการพาร์ค ออริจิ้น พญาไท จํานวน 84 ห้อง และห้องชุดของโครงการพาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ จํานวน 67 ห้อง


ทั้งนี้ REALX เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 66 รวมจำนวน 13,186,813 โทเคน ในราคาโทเคนละ 182 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 2,400 ล้านบาท โดยจะนำเงินระดมทุนดังกล่าวเข้าลงทุนในสัญญา RSTA มูลค่าเข้าลงทุน 2,304 ล้านบาท และคาดว่าจะมีโทเคนดิจิทัล REALX ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทุกแห่งตามหนังสือชี้ชวน รวมทั้งสิ้นประมาณ 5,494,505 โทเคน ทั้งนี้ มีบริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) และ บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด (SCBAM) เป็นทรัสตี


นายวีรพงษ์ ชุติภัทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด กล่าวว่า ทรัพย์สินหลักที่ REALX นำมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิง คือ คอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมือง 3 โครงการ จากกลุ่มบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และถือเป็นการนำคอนโดนิเนียมมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิง (Condo-Backed Token) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งคอนโดเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง โดยมีบริษัท แฮมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ จํากัด (HHR) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี บริหารจัดการแบรนด์โรงแรมระดับโลกที่มีชื่อเสียงหลายแบรนด์ โดย HHR จะบริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การบริหารจัดการทรัพย์สิน การซ่อมบํารุง รวมไปถึงการให้บริการเสริมแก่ผู้เช่าอีกด้วย


สำหรับการจ่ายผลตอบแทนจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ผลตอบแทนรายไตรมาสจากค่าเช่าสุทธิในปีที่ 1-10 ของโครงการ (รวมทั้งกรณีที่มีการขยายอายุโครงการ) ซึ่งได้มีการรับประกันรายรับสุทธิโดย บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด (PARK) ที่ในช่วงปีที่ 1-5 ของโครงการ ที่ร้อยละ 4.00-5.00 ต่อปี ของมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามลําดับ และ 2. ผลตอบแทนรายไตรมาสจากการจําหน่ายทรัพย์สินของโครงการสุทธิในปีที่ 6-10 ของโครงการ (รวมทั้งกรณีที่มีการขยายอายุโครงการ) ที่โครงการมีแผนนําทรัพย์สินออกมาทยอยขายในตลาด โดยปริมาณของโทเคนดิจิทัลจะถูกเผาทําลาย (Burn) ไปในสัดส่วนเดียวกันกับจํานวนตารางนิ้วของห้องชุดที่จําหน่ายได้ในแต่ละไตรมาส