MENU

SAWAD ปิดยอดขายหุ้นกู้ 6.3 พันล้าน

 21 ก.ย. 2566 00:00

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) ปิดยอดขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 4 รุ่น รวม 6,364 ล้านบาท หวังนำเงินระดมทุนที่ได้รับเร่งขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตตามเป้าหมายของบริษัท


นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ว่า ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ส่งผลให้หุ้นกู้ทั้งหมด 4 รุ่น ถูกเสนอขายหมดเต็มวงเงิน 4,500 ล้านบาท ภายในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้บริษัทต้องจัดสรรหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) อีกจำนวน 2,500 ล้านบาท เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนเพิ่มเติม โดยมีนักลงทุนจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 2 ส่วนของบริษัทอย่างล้นหลาม รวมเป็นมูลค่าสุทธิ 6,364 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นในการเติบโตของธุรกิจและบริษัทเป็นอย่างยิ่ง


ทั้งนี้ บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ประกอบด้วยหุ้นกู้ทั้งหมด 4 รุ่น โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้อยู่ในระดับ Investment Grade ที่ BBB+แนวโน้มอันดับเครดิต 'คงที่'รวมวงเงิน 4,500 ล้านบาท


"ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับหุ้นกู้ของบริษัททั้ง 4 รุ่น จนทำให้ขายหุ้นกู้ล้นส่วนสำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม ซึ่ง ผลประกอบการที่ดีของบริษัท ประกอบกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ในอัตราที่เหมาะสมและวัตถุประสงค์ในการนำเงินไปใช้เพื่อขยายธุรกิจให้ SAWAD เติบโตอย่างแข็งแกร่ง จึงช่วยให้ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน อีกทั้งช่วยตอกย้ำความน่าเชื่อถือการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ในช่วงที่ตลาดเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง" นางสาวธิดา กล่าว