MENU

‘มิสแกรนด์ฯ’ เคาะราคาไอพีโอ 4.95 บาท ลุยเทรดตลาดเอ็มเอไอ ธ.ค.นี้

 29 พ.ย. 2566 00:00

บมจ.มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MGI) แต่งตั้งอันเดอร์ไรท์ขายหุ้นไอพีโอ 60 ล้านหุ้น ระหว่าง 4-7 ธ.ค. นี้ ก่อนเข้าเทรดในตลาดเอ็มเอไอในเดือน ธ.ค. 66 หลังระดมทุน 284 ล้านบาท ใช้ตกแต่งอาคารสำนักงาน - พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า-ผลิตรายการ ส่วนที่เหลือใช้เป็นป็นเงินทุนหมุนเวียน 174 ล้านบาท


นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI นายรัชพล จันทรทิม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายศักดิ์สิทธิ์ บุญวานิช ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน ร่วมกับนายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน แลนายธวัทชัย แพร่แสงเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ร่วมพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย พร้อมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ราคา 4.95 บาท เตรียมเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อวันที่ 4, 6 และ 7 ธันวาคม 2566 คาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในเดือนธันวาคมนี้


สำหรับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (P/E Ratio) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 4.95 บาท คิดเป็น P/E Ratio เท่ากับ 11.76 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 ซึ่งเท่ากับ 88.40 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 210 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.4209 บาท


ขณะที่วัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำที่ได้ประมาณ 284 ล้านบาท ไปใช้เพื่อลงทุนปรับปรุง ตกแต่งอาคารสำนักงาน 40 ล้านบาท การลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า และผลิตรายการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ในทุกช่องทาง 50 ล้านบาท การลงทุนพัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ (Information Technology) 20 ล้านบาท และที่เหลือใช้เป็นป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ 174 ล้านบาท