MENU

TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย ติดโผมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ปี 2024

 5 ก.ค. 2566 00:00

มาอีกปีแล้วสำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก โดย Quacquarelli Symonds หรือ QS ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ครั้งที่ 20 ประจำปี 2024 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จาก 1,500 สถาบัน 104 ประเทศทั่วโลก โดยปีนี้มหาวิทยาลัยของประเทศไทยได้รับการจัดอันดับรวมทั้งหมด 13 แห่ง เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 3 แห่ง


จากรายงานการจัดอันดับโลกล่าสุด พบว่า


 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 211 และครองแชมป์อันดับ 1 ของไทย 15 ปีซ้อน
 • มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 382
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 571
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 600
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อันดับที่ 751-760
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 901-950
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 951-1,000
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 951-1,000
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อันดับที่ 1,201-1,400
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับที่ 1,201-1,400
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร อันดับที่ 1,201-1,400
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร อันดับที่ 1,201-1,400
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 1,201-1,400

ซึ่งปี 2024 มีมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับเข้ามาใหม่ 3 มหาวิทยาลัยด้วยกัน นั่นก็คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยศิลปากร นั่นเอง


โดยผ่านการวิเคราะห์และจัดอันดับตาม 9 เกณฑ์ที่กำหนด ทั้งความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (Employer Reputation) สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Faculty Student Ratio)การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty) สัดส่วนจำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติ (International Faculty Ratio)สัดส่วนจำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ (International Student Ratio) เครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างประเทศ (International Research Network) ผลลัพธ์ด้านการจ้างงานบัณฑิต (Employment Outcomes) และ การสนับสนุนความยั่งยืน (Sustainability) รวมทั้งวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยทางวิชาการ และรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากคณาจารย์และนายจ้าง


อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมระดับโลก ส่วนอันดับที่1ยังคงตกเป็นของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรือ MIT(Massachusetts Institute of Technology) ที่คงสามารถครองหัวตารางอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยเหล่าคนดังคนไทยที่จบมหาวิทยาลัยนี้ก็มีทั้ง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ้ อดีตผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของพรรคประชาธิปัตย์


อันดับ 2 University of Cambridge ประเทศอังกฤษ

อันดับ 3 University of Oxford ประเทศอังกฤษ

อันดับ 4 Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

อันดับ 5 Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา

อันดับ 6 Imperial College London ประเทศอังกฤษ

อันดับ 7 ETH Zurich–Swiss Federal Institute of Technology ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อันดับ 8 National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์

อันดับ 9 University College London(UCL) ประเทศอังกฤษ

อันดับ 10 University of California, Berkeley (UCB) ประเทศสหรัฐอเมริกา


ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) สิงคโปร์ที่ก้าวขึ้น Top 10 ได้สำเร็จ